Sherab Zangmo
Designation
Sr.Receptionist
email
szangmo@zhemgang.gov.bt
Phone
17673554/ 03-741105