Tashi Phuntsho

TAshi Phuntsho
Designation
LRA
Phone
17921807