-

༉ ཇའི་ཀ་ལས་འགུལ་གྱི་ མ་དངུལ་གྲོགས་རམ་ཐོག་ སཱག་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་ རྒྱལ་སྤྱི་འགོ་ཁྲིདཔ་ལས་རིམ་ནང་ འབྲེལ་ཡོད་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་ཤེས་ཡོན་སྦྱང་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ དང་འདོད་ཅན་གྱི་འབྲུག་མི་གཉིས་ལུ་ སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས།

a

b

c

d

-

The Royal Civil Service Commission (RCSC) is pleased to announce the availability of scholarship for Teacher Training Course under MONBUKAGAKUSHO( MEXT) for 2019.

-

The Royal Civil Service Commission (RCSC) is pleased to extend the deadline for submission of application for TICA Scholarship till January 18, 2019 (Friday).

For details on the extension, please contact Tshewang Choden and Thinley Choden at 322491/322954/322956 (Ext. 223/124) during office hours or you can also email at tshewangchoden@rcsc.gov.bt or thinleyc@rcsc.gov.bt

 

-

༉ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་དང་ ཨེ་ཤེན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ ཇཱ་པཱན་ལུ་ཡོད་པའི་ སུ་ཀིཝ་བ་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ནང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ དཔལ་འབྱོར་དང་མི་མང་སྲིད་བྱུས་ལས་རིམ་ནང་ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་སྦྱང་ནིའི་དོན་ལས་ སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཡོདཔ།

phot