Thinley Jamatsho
Designation
Sr. Planning Officer
email
tjamtsho@zhemgang.gov.bt
Phone
17895562/77895562