Tenzin Phuntsho
Designation
ADLO
email
tphuntsho@zhemgang.gov.bt