Phuntsho
Designation
Sr. DAO
email
phuntsho@zhemgang.gov.bt
Phone
17366139