deo
Designation
Development Regulatory Officer
email
dkchhetri@zhemgang.gov.bt
Phone
17412774