snima
Designation
Dzongkhag TShogdu Secretary / DDMO
Organization
DLG
email
snima@zhemgang.gov.bt
Phone
16901642 /03741330