snima
Designation
Dzongkhag Tshogdu Secretary / DDMO
Organization
DLG
email
snima@zhemgang.gov.bt
Phone
17311303 /03741330